Denmark

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder vi med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom vi taler patienternes sag over for myndighederne. I formålsparagraffen hedder det, at Kræftens Bekæmpelse skal: * Forebygge kræftsygdommes opståen * Øge helbredelsesmulighederne * Begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsygdomme

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i sårbare situationer med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge forsørgere og voldsudsatte kvinder og børn. Mødrehjælpen uddeler desuden julehjælp til udsatte familier, så de også får mulighed for at fejre jul.

Red Barnet

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn. Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og skaber debat om børns livsvilkår. Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er organiseret i 65 lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og lokale fælleskaber. De driver genbrugsbutikker og træder til ved Red Barnets indsamlinger.

Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden kæmper for at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.