Red Barnet

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og skaber debat om børns livsvilkår.

Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er organiseret i 65 lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og lokale fælleskaber. De driver genbrugsbutikker og træder til ved Red Barnets indsamlinger.

Red Barnet logo

Download app to start showing your support to Red Barnet


Recent donations

Recent kr5 donations


Address

Red Barnet has their main address at Rosenørns Allé 12, 1634 København V.

Red Barnet located at Rosenørns Allé 12, 1634 København V

Phone

You can contact Red Barnet directly by phone +45 3536 5555 if you have any questions.

Red Barnet webshop

Show your support for Red Barnet by visiting their webshop.


Latest people who donated by buying an item on Forward

Life Church Test Per Theill Peter Theill Christoffer Bo Petersen Jonas Buhl Gregersen Daniel Hjorth Christensen Kevin Pelgrims Jostein Pedersen