Hjernesagen

Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge, at mennesker rammes af blødning eller blodprop i hjernen, at sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede samt at sikre bedst mulig støtte til de ramte og pårørende.

Hjernesagen logo

Download app to start showing your support to Hjernesagen


Recent kr10 donations

Recent kr25 donations