Amnesty International

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon

Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep

Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene

Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer

Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter

Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering
og makthaver

Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig.

Amnesty International logo

Download app to start showing your support to Amnesty International


Address

Amnesty International has their main address at Grensen 3, 0159 Oslo.

Amnesty International located at Grensen 3, 0159 Oslo

Phone

You can contact Amnesty International directly by phone +47 22402200 if you have any questions.