Norway

Amnesty International

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering og makthaver Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig.

Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansens arbeid bygger på "de fem frihetene" for dyr. Disse målsettingene er internasjonalt aksepterte og bredt anerkjente utgangspunkter for god dyrevelferd. Dyrevernalliansens visjon er at alle dyr skal oppleve: - Frihet fra sult og tørste. - Frihet fra fysisk ubehag. - Frihet fra smerte, skade og sykdom. - Frihet fra angst og frykt. - Frihet til å utføre naturlig adferd.

UNICEF

UNICEF gir håpet om en bedre verden en reell sjanse. Med 193 FN-land i ryggen moderniserer vi helsesystemer og skolevesen - og bedrer levevilkårene for millioner av barn verden over. Hver eneste dag. År etter år.