Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder vi med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom vi taler patienternes sag over for myndighederne.

I formålsparagraffen hedder det, at Kræftens Bekæmpelse skal:

* Forebygge kræftsygdommes opståen
* Øge helbredelsesmulighederne
* Begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsygdomme

Kræftens Bekæmpelse logo

Download app to start showing your support to Kræftens Bekæmpelse


Recent kr5 donations

Recent kr10 donations

Recent kr20 donations

Recent kr50 donations


Address

Kræftens Bekæmpelse has their main address at Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

Kræftens Bekæmpelse located at Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

Phone

You can contact Kræftens Bekæmpelse directly by phone +45 3525 7500 if you have any questions.

Kræftens Bekæmpelse webshop

Show your support for Kræftens Bekæmpelse by visiting their webshop.


Latest people who donated by buying an item on Forward

Claus Møldrup Kristian Gadegaard Sidse Shn